Diensten
Lunenberg advocaten biedt juridisch advies op tal van rechtsgebieden. Een volledige beschrijving van de rechtsgebieden vindt u elders op de website. Procesvertegenwoordiging, vertegenwoordiging bij alternatieve geschillenbeslechting (arbitrage, mediation) zijn andere werkzaamheden.

Algemene voorwaarden en toepasselijk recht
De algemene voorwaarden van Lunenberg advocaten zijn op alle rechtsverhoudingen van Lunenberg advocaten van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Gelderland. Alle rechtsverhoudingen worden beheerst door Nederlands recht.

Tarieven
Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium van de door Lunenberg advocaten verrichte werkzaamheden vastgesteld aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief. Naast het uurtarief brengt Lunenberg advocaten in rekening: kantoorkosten ad 6%, verschotten (zoals griffiegeld, deurwaarderskosten etc. ) en eventuele omzetbelasting. Het honorarium en overige kosten worden in principe tweewekelijks gefactureerd, voorzien van een specificatie. Verschotten worden direct gefactureerd.

Beroepsorganisatie
De advocaten van Lunenberg advocaten zijn inschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten en volgen de beroepsregels en gedragscodes van deze organisatie. Deze regels en codes zijn via de beroepsorganisatie op te vragen; zie www.advocatenorde.nl.

Verzekeringen
De advocaten van Lunenberg advocaten hebben een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Privacy statement

Klik hier voor ons privacy statement

Klachten
Indien u niet tevreden bent over de dienstverlening van Lunenberg advocaten, kunt u een klacht indienen conform onze klachtenregeling (zie algemene voorwaarden).

Lunenberg Advocaten
Laan 33-I
8071 JG, Nunspeet

Postbus 308
8070 AH, Nunspeet

0341 – 251 507
 0341 – 252 554
info@lunenbergadvocaten.nl

KvK: 62554441
BTW: NL.8548.64.131.B.01