De informatie op deze website is slechts bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen en u dient deze informatie niet als advies te beschouwen. Lunenberg advocaten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

Als u gebruik wilt maken van informatie van deze website dient u vooraf toestemming te verkrijgen. De website bevat informatie die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht wordt beschermd.

Wanneer u informatie verzendt aan Lunenberg advocaten via e-mail of via de formulieren op deze website, is deze informatie niet beveiligd. Uiteraard behandelt Lunenberg advocaten uw persoonsgegevens wel met zorg.