Juridische diensten voor particulieren

Personen- en familierecht

Dit is een breed rechtsgebied dat bovendien de laatste jaren volop in beweging is.
Onze specialist op dit gebied stelt zich betrokken en nuchter op in relationele zaken en familiekwesties. Met de focus op de onderlinge verhoudingen, emoties én de financiële belangen die hierbij op het spel staan.

Meer over personen- en familierecht

U kunt van ons de juiste ondersteuning en advies verwachten over:

 • Echtscheidingen
 • Omgangsregelingen
 • Alimentatie
 • Erfenis
 • Gezag
 • Adoptie

Indien gewenst kunt u gebruik maken van echtscheidingsbemiddeling, mediation. In dat geval zitten beide partners samen met de advocaat/mediator om de tafel om de gevolgen van het verbreken van het huwelijk/de samenwoning te regelen zonder dat er geprocedeerd hoeft te worden.

Arbeidsrecht

Heeft u te maken met de gevolgen van een reorganisatie of een ontslag op staande voet, bij Lunenberg advocaten bent u verzekerd van hoogwaardige advisering en ondersteuning bij al uw arbeidsrechtelijke vragen.

Meer over arbeidsrecht

Wordt u als werknemer geconfronteerd met:

 • Een bedrijfsovername en u wilt daarvan de consequenties weten?
 • Een aangekondigd ontslag?
 • Het intrekken of wijzigen van arbeidsvoorwaarden?
 • Arbeidsongeschiktheid?
 • Re-integratieperikelen?
 • Een opgelegde loonsanctie?

De deskundigen van Lunenberg advocaten kennen de wereld van regelingen en voorzieningen rondom arbeid en sociale zekerheid op hun duimpje en staan u graag terzijde.

Contact: Wilt u meer weten over arbeidsrecht of kennismaken? Neemt u gerust contact op met Arjen Kale of Jeroen van den Bos: (0341) 251 507 of info@lunenbergadvocaten.nl

Koop- en huurrecht

Iedereen heeft of krijgt wel eens te maken met het koop- of huurrecht. Bij het huren van woonruimte kunnen zich verschillende problemen voordoen, variërend van geschillen over gebreken in het gehuurde, tot ontruiming of andere conflicten. Wij begeleiden en adviseren huurders en verhuurders bij het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten en in discussies over de huurprijs, onderhoud en huurbeëindiging.

Meer over koop- en huurrecht

Bij koop kunt u te maken krijgen met non-conformiteit of voldoet het gekochte niet aan uw verwachtingen. Of heeft u gedwaald bij het sluiten van de koopovereenkomst? Meestal zijn de belangen groot en is deskundige hulp vereist.

Contact: Wilt u meer weten over koop- en huurrecht of kennismaken? Neemt u gerust contact op met Arjen Kale of Jeroen van den Bos: (0341) 251 507 of info@lunenbergadvocaten.nl

Strafrecht

In de media krijgt het strafrecht veel aandacht. Meestal zult u dat volgen met enige afstand. Soms komt het dichterbij. Vaak onverwacht en het kan sneller gebeuren dan u wellicht denkt. Bijvoorbeeld wanneer u zelf verdacht wordt van een strafbaar feit of als u slachtoffer bent. Het is dan zaak dat u tijdig advies inwint bij een advocaat die volledig op de hoogte is van de spelregels van het strafrecht.

Meer over strafrecht

Onze strafrechtspecialist behandelt allerlei soorten strafzaken zoals:

 • Fraude
 • Rijden onder invloed
 • Winkeldiefstallen
 • Mishandeling

Wij behartigen de belangen van iedereen, ook indien u bent aangewezen op gefinancierde rechtsbijstand. In dat geval worden de kosten geheel of gedeeltelijk door de overheid vergoed en betaalt u slechts een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen.

Contact: Wilt u meer weten over strafrecht of kennismaken? Neemt u dan gerust contact op met Jurrie Roossien: (0341) 251 507 of info@lunenbergadvocaten.nl.

Erfrecht

Het erfrecht regelt onder andere de overgang van bezittingen en schulden van de overledene op de erfgenamen. Vaak leidt de afwikkeling van een erfenis tot geschillen. Als de overledene niets heeft geregeld moet de nalatenschap worden afgewikkeld volgens de wet.

Meer over erfrecht

U kunt, globaal geschetst, te maken krijgen met twee situaties;

 • Er is geen testament, waardoor het algemeen recht geldt
 • Er is wel een testament maar er ontstaat discussie over de juistheid hiervan

In beide gevallen is het belangrijk dat u de zaken helder en duidelijk op orde krijgt op juridisch gebied. Mr. Jurrie Roossien helpt u op basis van zijn vakkennis uw situatie snel en grondig te analyseren en adequaat te handelen.

Contact: Wilt u meer weten over erfrecht of kennismaken? Neemt u dan gerust contact op met Jurrie Roossien: (0341) 251 507 of info@lunenbergadvocaten.nl.

WvGGZ en WZD

De WvGGZ en de WZD beschermen de rechten van cliënten die te maken krijgen met een gedwongen opname en/of met gedwongen behandeling. Daarvoor dient er bij de cliënt(e) sprake te zijn van een geestesstoornis die ernstig nadeel voor zichzelf of voor anderen veroorzaakt.

De WZD geldt voor personen met een verstandelijk handicap en voor ouderen die geconfronteerd worden met psychogeriatrische problematiek. De WvGGZ geldt voor alle andere groepen van personen die te maken krijgen met een gedwongen opname en/of met gedwongen behandeling.

In geval van een acute crisissituatie kan opname en/of behandeling plaatsvinden op basis van een crisismaatregel of een inbewaringstelling. Deze maatregelen dienen altijd door een rechter uitgesproken of bekrachtigd te worden. Mr. Arjen Kale is gespecialiseerd in de belangenbehartiging van deze groepen kwetsbare mensen in onze samenleving en staat zijn cliënten geregeld ter zitting bij. Wilt u meer weten over de WvGGz of de WZD of wilt u kennismaken, neemt u dan gerust met hem contact op (0341 251 507 of arjenkale@lunenbergadvocaten.nl).

Meer over de wet BOPZ

De wet BOPZ geldt voor:

 • Gedwongen opnamen in een psychiatrische instelling
 • De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
 • De psychogeriatrie (ouderenzorg voor mensen met dementie)

In geval van een acute crisis kan deze opname plaatsvinden door middel van een inbewaringstelling (ibs). Mr. Arjen Kale is gespecialiseerd in de belangenbehartiging van deze kwetsbare groep in de samenleving.

Contact: Wilt u meer weten over de wet BOPZ of kennismaken? Neemt u dan gerust contact op met Arjen Kale: (0341) 251 507 of info@lunenbergadvocaten.nl

Kom vrijblijvend langs op ons kantoor, we vertellen u graag meer over onze dienstverlening onder het genot van een kopje koffie of thee.

Plan een afspraak