Juridische diensten voor ondernemers

Arbeidsrecht

Als ondernemer bent u zuinig op uw mensen. Zij vormen immers het belangrijkste kapitaal binnen uw bedrijf. Zij presteren optimaal als ze zich verbonden voelen met de onderneming. Het is voor hen dan ook belangrijk dat duidelijk is hoe de zaken binnen het bedrijf zijn georganiseerd. De rechten en plichten van uw werknemers moeten goed worden geregeld en vastgelegd.

Meer over arbeidsrecht

Er kunnen zich situaties voordoen dat u afscheid wilt nemen van een werknemer. Een advocaat is daarbij van toegevoegde waarde, ook gezien het feit dat de emoties hoog kunnen oplopen. De inzet van de advocaat kan dan bijdragen aan een vlot verloop van het ontslag.

Lunenberg advocaten staat u graag bij in zaken als:

 • Beëindigingsregeling
 • Ontslagvergunning
 • Concurrentiebeding
 • Ontslagvergoeding / transitievergoeding
 • Gevolgen van reorganisatie

Contact: Wilt u meer weten over arbeidsrecht of kennismaken? Neemt u gerust contact op met Arjen Kale of Jeroen van den Bos: (0341) 251 507 of info@lunenbergadvocaten.nl

Contracten

Helder en concreet. Dat is de aanpak van de Lunenberg advocaten met betrekking tot het opstellen en beoordelen van contracten. Iedere onderneming zal met enige regelmaat contracten moeten opstellen en heeft dan te maken met het contractenrecht. Een goed contract voorkomt veel problemen. Dan is het wel zo handig dat het contract correct is opgesteld door een expert op dit gebied. Steeds vaker contracteren partijen in het Engels. Dat is voor Lunenberg advocaten geen enkel probleem.

Meer over contracten

Hieronder een opsomming van veelvoorkomende contracten waarbij wij regelmatig betrokken zijn:

 • Aandeelhoudersovereenkomst
 • Licentieovereenkomst, SLA’s
 • Koopovereenkomst
 • Intentieovereenkomst / LOI
 • Geldleningovereenkomst
 • Samenwerkingovereenkomst
 • Agentuurovereenkomst / distributie
 • Algemene in- verkoopvoorwaarden

Tevens begeleiden wij u graag bij het voeren van de onderhandelingen.

Contact: Wilt u meer weten over het opstellen of onderhandelen over contracten of kennismaken? Neemt u gerust contact op met Arjen Kale of Jeroen van den Bos: (0341) 251 507 of info@lunenbergadvocaten.nl

Faillissementsrecht

Bij Lunenberg advocaten is mr. Jeroen van den Bos onze juridisch specialist op het gebied van faillissementrecht. Door zijn kennis kunnen wij faillissementen en surseances van betaling snel en efficiënt behandelen. In tijden van financiële crisis is het zaak om op tijd en adequaat in te grijpen en gebruik te maken van deze expertise. Wij hebben ruime ervaring met faillissementen in verschillende bedrijfstakken en bedrijven die in zwaar weer verkeren. Altijd betrokken en met gedegen financieel-juridische kennis.

Meer over faillissementsrecht

Jeroen houdt zich bezig met:

 • Behandelen van faillissementen, surseances en schuldsaneringen als curator respectievelijk bewindvoerder
 • Advisering van bedrijven ter voorkoming van (financiële) moeilijkheden of over een mogelijke doorstart
 • Advisering van bedrijven en personen tijdens een faillissement of surseance van betaling

Contact: Wilt u meer weten over faillissementsrecht of kennismaken? Neemt u gerust contact op met Jeroen van den Bos: (0341) 251 507 of info@lunenbergadvocaten.nl

Ondernemingsrecht en overnames

Daar waar ondernemers regelmatig voor uitdagingen worden gesteld, liggen juridische valkuilen op de loer. Dit kan zijn bij de keuze van de rechtsvorm bij het oprichten van de onderneming, een geschil tussen aandeelhouders of onderhandelingen bij een overname. Het ondernemingsrecht is een zeer breed rechtsgebied. Wij als advocaten zijn zelf ook ondernemers en kennen daardoor het klappen van de zweep.

Meer over ondernemingsrecht

Lunenberg advocaten kan u adviseren en begeleiden bij:

 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Aandelen overdracht c.q. activatransactie
 • Fusie en overname
 • Financieringen en zekerheden
 • Aansprakelijkheid van aandeelhouders/ commissarissen
 • Doorstart van het bedrijf

Overname
Een bedrijfsovername is een tijdrovend en ingewikkeld proces. Om het optimale resultaat bij een overname te behalen zal het hele overnameproces goed moeten worden voorbereid. Dit proces begint met een intentieverklaring en een due diligence en eindigt met het ondertekenen van het koopcontract. Onze juridische experts op dit gebied kunnen u hierbij uitstekend ondersteunen.

Contact: Wilt u meer weten over ondernemingsrecht en overnames of kennismaken? Neemt u gerust contact op met Arjen Kale of Jeroen van den Bos: (0341) 251 507 of info@lunenbergadvocaten.nl

Vastgoed en huur

Of u nu complexen verhuurt, belegt in vastgoed of een recreatiepark exploiteert, u werkt in een branche die helder en tactisch inzicht vereist. In uw werk heeft u met veel verschillende partijen en complexe juridische regelgeving te maken. Hierdoor kunt u al snel in de knoop raken.

Meer over vastgoed en huur

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van vastgoed en alles wat daarmee samenhangt en adviseren onder andere:

 • Projectontwikkelaars
 • Woningcorporaties
 • Beleggers
 • Huurders en verhuurders
 • Kopers/verkopers
 • Bij geschillen met bewoners van recreatieparken

Contact: Wilt u meer weten over vastgoed en huur gerelateerde zaken of kennismaken? Neemt u gerust contact op met Arjen Kale: (0341) 251 507 of info@lunenbergadvocaten.nl

Kom vrijblijvend langs op ons kantoor, we vertellen u graag meer over onze dienstverlening onder het genot van een kopje koffie of thee.

Plan een afspraak